DFI

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg i DFI Håndball består av en sportslig leder, og tre medlemmer som har hvert sitt området som primæroppgave. Sportslig utvalg har det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet i klubben, og arbeidsoppgavene er mange og varierte.

SU skal ivareta og følge opp at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. 

SU skal bidra til at klubben når de sportslige målsetninger, drives helhetlig og at strategier og virkemidler blir fulgt. 

SU vil gi styret anbefalinger og innstillinger, men skal gjennomføre det styret beslutter.

SU er et rådgivende organ for styret og for trenere i sportslige spørsmål.

 

Leder Magnus Seip 918 08 014 magnus.seip@dfihandball.no
Medlem David Jebsen Bråten 906 75 156 david.jebsen.braten@frogn.vgs.no
Medlem Per Wollbraaten    
Medlem Christine Mathisen Haugan 913 04 429 chaugan2@online.no

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift