DFI

Visjon, virksomhetside, DFIs verdier og "Tone of voice"

Visjon, virksomhetside, DFIs verdier og "Tone of voice"

DFIs VISJON:

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

DFIs VIRKSOMHETSIDE:

DFI - starten på livslang fysisk aktivitet. Tiltrekkende og spennende for alle!

DFIs KJERNEVERDIER

 • DYKTIG
 • FAIR
 • IVRIG
 • Kjerneverdiene skal klargjøre våre identitet og skal være ledestjerner for hvordan det enkelte medlem forventes å opptre, og hvorledes vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene skal gi oss rettledning til hvordan vi skal opptre med og mot hverandre, men også gi medlemmene retning mot resultater.

"Tone of voice"

Høflig: Vi skal uansett situasjon opptre høflig i alle kommunikasjonskanaler.

Hjelpsom: Vi skal velge ord og uttrykksformer som bygger forståelse.

Vennlig: Vårt språk og vår formidling skal gjenspeile imøtekommenhet.

Alle som kontakter DFI skal føle seg velkomne og oppleve at de får gode svar og løsninger. Språket i vår kommunikasjon, nettsider, e-post, telefonsamtaler osv. skal til enhver tid oppleves som høflig. løsningsorientert og ærlig - og tjenestene skal formidles med en klarhet som gjør at alle forstår hva vi tilbyr. Alle som kommuniserer på vegne av DFI sine mange idretter representerer DFI.

Idrettsglede for alle!


  Drøbak-Frogn IL
  DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

  BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
  Tlf: 64905190
  E-post:
  dfi@dfi.no

  - Idrettsglede for alle -

  ©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift