DFI

Dommere

Dommere

Drøbak-Frogn Håndball legger mye arbeid i å utdanne og veilede våre dommere.

Vi har dommere i diverse utviklingsgrupper i regionen, og utdanner fortløpende nye dommere, veiledere og observatøtrer.  

DFI bruker mye resurser på oppfølging av dommere, og utdanner hvert år nye dommere. Vi prøver også å utdanne observatører og veiledere, for å kunne gi god oppfølgning til våre sortkledde. Vi har dommere på de fleste nivåer, og flere dommere i utviklingsgrupper i regionen. Flere dommere har tatt steget opp i NHF sine serier, og vi er stolte av det arbeidet dommere legger ned i sin gjerning.

Vi tilbyr våre spillere Barnekamplederkurs i løpet av den sesongen de er J/G 15 år. Deretter får de dømme barnekamper t.o.m 11/12 år. De som ønsker å dømme videre, får tilbudet om Dommer I kurs, og blir så kvotedommere, normalt påfølgende sesong.

I tillegg har Dommerkontakt dommerinstruktørutdanning i NHF og holder dommerkurs i regionen, samt er observatør og dommerutvikler i regional utviklingsgruppe.

Ønsker du å bli dommer i DFI håndball, eller har spørsmål, ta kontakt med Magnus Seip, magnus.seip@dfihandball.no  - 91808014.

 

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift