DFIs fotballakademi er for alle i alderen 7-14 år.

Nytt konsept som går på ren spillerutvikling og opprettholdelse av et godt aktivitetsnivå hvor fokuset på basistrening og utvikling av ferdigheter, mestringsfølelse og mennesket er i sentrum.

Akademiet er også et godt tilbud for de som havner utenfor det ordinære SFO tilbudet som gis på skolen.


Akademiets program, mandag – torsdag

Kl. 13:00-13:45

  • Transport fra Heer, Sogsti, Dyrløkke og Montessori skole.
  • Bespisning (egen matpakke) Frukt fås på akademiet.
  • Lekser (evnt. Leksehjelp). Dette etter behov for den enkelte.

Kl. 13:45-14:00

  • Skifte til treningstøy og fylle på vannflasken

Kl. 14:00-16:00

  • Trening inkl. pauser.

Kl. 16:00-16:30

  • Henting

Det vil etter hvert bli en ferdighetsinndeling, dette for at den enkelte skal ha riktig utvikling og mestringsfølelse. Vi vil ha like mange instruktører på alle gruppene slik at ALLE vil bli sett og tatt godt vare på. Aldersinndeling fra dag en.

Priser Akademi
1 dager pr uke: Kr 1.100,- Pr. mnd.
2 dager pr uke: Kr 1.900,- Pr. mnd.
3 dager pr uke: Kr 2.400,- Pr. mnd
4 dager pr uke: Kr 2 900,- Pr. mnd.

Akademiet følger skolens ferieavvikling.

I 2021 vil vi lage ett opplegg også i noen av ferieukene for de som ønsker det.
Det er også verdt å merke seg at i fotballsesongen legges aktivitetsnivået opp etter totalbelastning hos spillerne. Det vil være lavere intensitet på dager spillerne skal spille kamper på sitt lag.
Vi kjører eget årshjul på akademiet «offseason» og «onseason». Vi tar med andre ord hensyn til den enkeltes fotballhverdag.

DFI akademiet styres i samarbeid med DFI fotball, men har egen leder og egne trenere/instruktører.

Akademi leder
Morten Andersen (Administrativt)
Morten leder også DFI sine fotballskoler, og har gjort dette i en årrekke. De fleste barn og ungdom i klubben kjenner godt til Morten. 

Kontaktinformasjon
Morten Andersen 
akademi.dfifotball@gmail.com
Tlf: 464 83 940

Trenere
Instruktører med bakgrunn i idrettsfag og/eller fotball

Innholdet er utarbeidet av en med erfaring fra Olympiatoppen som har en sterk bakgrunn innen idrett/fotball.
Sportslig innhold har utgangspunkt i DFIs sportslige plan og følger NFFs retningslinjer i forhold til innhold og program.

Påmelding gjøres via mail.

Spørsmål rettes til akademi.dfifotball@gmail.com