Se oversikt over våre dommere her        Terminliste egne kamper

DFI bruker mye resurser på oppfølging av dommere, og utdanner hvert år nye dommere.

Vi har dommere i diverse utviklingsgrupper i regionen, og utdanner fortløpende nye dommere og dommerutviklere. Vi har dommere på de fleste nivåer, og flere dommere hos oss har tatt steget opp i NHF sine serier. Vi er stolte av det arbeidet dommere legger ned i sin dommergjerning.

Dommerkontakt:
Katja Eriksen     katja1998@me.com      Mob. 974 88 350

Vi tilbyr våre spillere Barnekamplederkurs i løpet av den sesongen de er J/G 15 år. Deretter får de dømme barnekamper til og med 11-12 år. De som ønsker å dømme videre, får tilbudet om Dommer I kurs, og blir så kvotedommere, normalt påfølgende sesong.

I tillegg har Dommerkontakt dommerinstruktørutdanning i NHF og holder dommerkurs i regionen, samt er observatør og dommerutvikler i regional utviklingsgruppe.

Vi ønsker også at dommerne skal ha et godt sosialt miljø, på tvers av alder og lag, og prøver å legge til rette med samlinger, turer og eventer.

 

Her finner dere skjemaer og nyttige sider for dommere:

Dommerregning
Brukerveiledning elektronisk dommerregning
Dommer i Region Øst
Dommerdagbok
Dommersøk
Spillereglene