Vi har sesongen 20/21 ca. 325 tilknyttede medlemmer i håndballgruppa, hvor av nærmere 270 av disse er aktive utøvere fordelt på 18 treningsgrupper/lag, inkludert loppetassen. Det er påmeldt 22 lag i seriespill, og i tillegg har vi lag som deltar i minirunder og loppetassenturneringene.

Du finner oversikt over kontaktpersoner og treningstider ved å velge et av lagene våre i menyen.