Mange foresatte tilbringer mange timer i svømmehallen når det er stevner. Som svømmedommer får du en unik mulighet til å bli bedre kjent med idretten, du er del av et godt dommerteam – og du får muligheten til å bidra fra kanten når du likevel skal være i hallen. Som aktiv dommer kan du også utvikle deg videre gjennom dommerutdanning.

Enten du er foresatt, tidligere svømmer, aktiv svømmemosjonist eller ellers har et hjerte som banker litt ekstra for svømming – kan du bli Kretsdommer. 

Hva gjør en dommer?

Dommeren passer på at reglene blir fulgt av alle svømmerne. Det betyr at dommerne må kjenne reglene innen svømmesportens ulike stilarter.

Dommere dømmer på approberte stevner, det er der reglene skal følges. Under stevnet pleier dommere få god servering (konsentrasjonen må være på topp, så sultne og gretne dommere vil man unngå). Dommere får også en liten økonomisk kompensasjon per økt (ofte gir man avkall på denne når man er dommer på klubbens egne stevner eller tar jobben som en dugnad). 

Hvordan blir man dommer?

For å bli dommer i svømming, må en gjennomføre Kretsdommerkurs. Alle fra 14 år og oppover kan bli Kretsdommer. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset består av to deler og en praksisdel. De to teoridelene: 

  1. Nettbasert selvstudie (https://minidrett.nif.no/Event#0-010|id=66668608)
  2. 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag (fordelt på en eller to dager). Enkelte kurs kjøres digitalt.

Kurset inneholder følgende tema: Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene,
lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.

Kursavgift

Dersom du tar dommerkurs, dekker DFI avgiften. Noen kurs er også sponset av kretsen. 

Autorisasjon
I tillegg til bestått nettkurs og skriftlig eksamen på det fysiske kurset, må man være dommeraspirant på minst fire økter innen ett år etter gjennomført kurs. (Dersom øktene er svært korte, må man kanskje ha mer enn fire økter, men normalen er fire.)

Ønsker du bli dommer? 

Kontakt oss på epost direkte til dommeransvarlig: dommer@dfsvomme.no

Lenker
https://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/dommer/svomming/

https://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/dommer/svomming/kretsdommerkurs/

https://svomming.no/forbundet/lover-og-regler/


Svømmevideoer om regler
Slike svømmevideoer er veldig nyttige og gir god oppfriskning også for autoriserte dommere.


Freestyle: https://youtu.be/xdPhxwvvyI0
Rygg: https://youtu.be/Ubz1MP3AysM
Butterfly: https://youtu.be/A3RwuM7aer0
Bryst: https://youtu.be/CQooyAhNgHk
Individuell Medley: https://youtu.be/Sd89f6BS0go
Medleystafett: https://youtu.be/VaxtKe1MOic