Svømmegruppa gjennomfører mange interne aktiviteter, noen aktiviteter er åpne for flere.