Klubbens aktivitetstilbud

Det henvises til gruppenes sider for mer detaljert informasjon om alle treningstider og treningssteder for de ulike gruppene.

Barne- og ungdomsidrett
DFI ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!


Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret har oppnevnt dagligleder som ansvarlig for barneidretten (Lovnorm - § 18 Idrettslagets styre (2) f).

Dette innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrettUngdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
Utøvere med en funksjonsnedsettelse
Likeverd og inkludering i idretten for alle med spesielle behov i Frogn Kommune. Gruppe 13 er en idrettsgruppe for unge og voksne med spesielle behov. Arbeidet med å integrere gruppen i DFI startet opp i forbindelse med første

Vi har tilbud i idrettene fotball, håndball og ski. I tillegg startet vi i 2020 opp en barnegruppe; Gruppe 13 jr.

Kontaktinformasjon gruppestyret
Bli utøver i Gruppe 13

Les mer
Informasjon om Idrett for funksjonshemmede fra Norges Idrettsforbund

Tilbake