Skjemaet som er vedlagt nedenfor er obligatorisk å bruke ved refusjon av ulike utlegg på vegne av DFI Langrenn og refusjoner på grunnlag av støtteordninger til aktive beskrevet under.

Vi ber om at refusjonsskjemaet fylles ut elektronisk da dette er lettere å lese. Søk om refusjon i kort tid etter at utlegget har funnet sted - og innen en - 1 - måned etter.

Husk at ORGINALKVITTERINGER alltid skal vedlegges.

Støtteordninger til aktive utøvere
For kalenderåret 2021 har DFI Langrenn ulike støtteordninger for sine aktive utøvere. En forutsetning for å bli omfattet av ordningene er at medlemsavgift og treningsavgift er betalt.

Støtteordningene er som følger:

  • Støtte til førstegangskjøp av rulleski. Gjelder for barn og ungdom (ikke voksne utøvere) og består i at utøveren får NOK 500 i støtte ved førstegangskjøp av junior (alternativt senior) skate rulleski (eksempelvis SWENOR). Benytt refusjonsskjema for å få støtten. Gjelder kun ett par rulleski per utøver og det første par.

  • Sommerskiskole. DFI Langrenn refunderer deler av deltageravgiften på én sommerskiskole per kalenderår.
    Maksimalt støttebeløp er satt til NOK 500. Støtteordningen omfatter IKKE reiseutgifter. Refusjon forutsetter at refusjonsskjema som finnes til høyre på denne siden er fullstendig og korrekt utfylt og at originalkvitteringer er vedlagt.

  • Offentlig transport til Hovedlandsrenn, Norgescup junior og NM junior. DFI Ski refunderer 100 % av utøvers (ledsageres utgifter refunderes ikke) utgifter til offentlige kommunikasjonsmidler (fly, tog, buss) i forbindelse med deltagelse på Hovedlandsrenn, Norgescup junior og NM junior. En forutsetning for refusjon er at løperen har gjennomført rennet i DFI-drakt. Refusjon forutsetter at refusjonsskjema som finnes til høyre på denne siden er fullstendig og korrekt utfylt og at originalkvitteringer er vedlagt. Se info om levering under.

  • Overnatting Hovedlandsrenn, Norgescup junior og NM junior. DFI Langrenn refunderer 100 % av utøvers (ledsageres utgifter refunderes IKKE) oppholdsutgifter i forbindelse med deltagelse på Hovedlandsrenn, Norgescup junior og NM junior. En forutsetning for refusjon er at løperen har gjennomført rennet i DFI-drakt. Refusjon forutsetter at refusjonsskjema som finnes til høyre på denne siden er fullstendig og korrekt utfylt og at originalkvitteringer er vedlagt. Se info om levering under.

  • Sosial samling. DFI Langrenn refunderer utgifter til sosial samling organisert av trener/lagleder for hele treningsgruppen. I utgangspunktet er støttebeløpet satt til NOK 200 per løper per sesong. Hvis de enkelte gruppene planlegger større samlinger som har større utgifter, må det avklares med Styret i forkant av samlingen. Refusjon forutsetter at refusjonsskjema som finnes til høyre på denne siden er fullstendig og korrekt utfylt og at originalkvitteringer er vedlagt. Se info om levering under.

Utfylt refusjonsskjema og kvitteringer sendes til dfi.langrenn@gmail.com