Retningslinjer for levering, venting og henting på Høiås for deg som har barn i Tropp og Turngruppen. Vi ønsker at alle etterfølger disse retningslinjene og viser hensyn til at hallen er plassert i et boligområde med mange naboer, barn, hunder og andre som også driver aktivitet i området ved hallen.

Levering:

 • Kjør sakte og hensynsfullt til parkeringsplassen, slipp av barna, se at de har kommet seg dit aktiviteten avholdes og kjør sakte derifra med en gang.
 • Det er DITT ansvar om du har dårlig tid, ikke barna, trenere eller naboer i området. Du må fortsatt kjøre sakte, det er ikke her du skal kjøre inn minuttene du er for sen!

Venting:

 • Parker smart og se deg rundt – står du i veien for noen?
 • Skal du vente i bilen, sørg for å finne deg en parkeringsplass som bidrar til at bilister som kun skal slippe av eller hente får gjort dette uten utfordringer.
 • Skru av tenningen på bilen når du venter.
 • Vær oppmerksom på det som skjer rundt deg.
 • Igjen, parker smart, bidra til god trafikkflyt.

Henting:

 • Følg instrukser for levering og venting.
 • Husk at du ikke er den eneste som skal hente, vis med-hentere respekt og vis hensyn.

Vi ønsker:

 • At dere samkjører. Barna skal til samme plass, fyll opp bilene og ruller på hvem som leverer og henter. Færre biler og mindre trafikk blir mindre støy og uønskede kaotiske situasjoner.
 • At de som kan, bruker alternativ transport som buss, sykkel eller bena. Husk refleks!
 • At dere foreldre/foresatte samarbeider og viser forståelse for hvorfor disse retningslinjene er så viktig å etterfølge.