DFI Tropp & Turn gjennomfører dugnader der medlemmene eller deres foreldre deltar. Dugnad sparer Tropp & Turngruppa for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Klubben kan til enhver tid anmode medlemmene om å drive dugnader når det anses nødvendig for å opprettholde klubbens virksomhet, eller hvor det av andre grunner er nødvendig for klubbens fremdrift og virke. Eksempler på obligatoriske dugnader kan være:

  • Loddsalg
  • Salg av produkter
  • Bidra under eller i forbindelse med arrangement
  • Bidra med vedlikehold og renhold av de anlegg og utstyr klubben drifter og/eller eier

Det oppfordres sterkt til å delta på dugnader, da det er avgjørende for at medlemmene skal kunne opprettholde et godt aktivitetstilbud. Type dugnad vil variere og avgjøres fra semester til semester. Informasjon om dugnader vil sendes ut i forkant.

 

Ved dugnad kan det av praktiske årsaker komme forespørsel om å dele kontaktinfo til foresatte internt, slik at jobben med å kunne bytte vakter eller lignende blir lettere. Dette kan man velge å si nei til.