Oppdatert 2021-08-18

Vi håper at vi snart kan sette i gang med kamper i barnefotballen.
DFI Fotball ser fram i mot mye aktivitet og masse hyggelige stunder på Ullerud-feltet.

Her kommer viktig info om gjennomføringen av kamper.

Kampoppsett
Koordinator legger ut kampoppsett her på nettsiden vår hver uke. Dette gjøres normalt torsdag kveld, for påfølgende uke. Sjekk her at din kamp er satt opp slik du tror / det står i terminlista. Dersom det er endringer er det viktig at motstander blir varslet. Dommeransvarlig forsøker å skaffe dommer til alle kampene i barnefotballen - om det er meldt seg dommer til kampen din ser du i kampoppsettet  (sjekke samme dag du skal spille)

Det kan komme endringer med kort varsel pga av vær etc. – dette blir i så fall varslet på trenersiden. Så sjekk alltid her samme dag som du har kamp.

Det er mye aktivitet på Ullerud hver kveld. Pass på at du spiller din kamp på riktig bane, og at dere kommer i gang til oppsatt tid (oppvarming skjer utenfor banene). Banekart for Ullerud er slått opp i kiosken – både ute på veggen, og inne. Banekart ligger også ute til høyre på denne siden(under hvis du leser på mobil).

Kontaktperson for kampoppsett er Per Wollbraaten - pwollb@gmail.com

Kampverter
DFI Fotball ønsker kampverter på alle kamper på banene våre. Kampverter skal hjelpe trenere, lagledere og dommere slik at alle kampene blir gjennomført på best mulig måte.

Kampverter velges blant foreldrene på laget – det skal ikke være trenere / lagledere som er kampverter. Vi oppfordrer lagene til å lage en rulleringsliste over hvem som skal være kampverter til hvilken kamp. Kampverten bes møte senest 20 min før kampstart.

Alle DFI-lag stiller med en kampvert pr kamp – dersom begge lagene i en kamp er DFI lag, samarbeider begge kampvertene om jobben.

En viktig funksjon for kampverten er å støtte de unge dommerne våre dersom de har behov for assistanse. Kampverten hjelper også med å etablere foreldrefri sone. Foreldrefri sone betyr at alle foreldre / tilskuere står på motsatt side av der trenerne og innbytterne står. Dette er en regel som er innført av kretsen og som gjør gjennomføringen av kampen i ”Fair Play ånd” lettere for alle parter.

Kampvertene henvender seg i kiosken på Ullerud hvor de får utdelt kampvert-vest + annen info.

Dommer til din kamp
Alle kamper i barnefotballen blir forsøkt satt opp med dommer – oppsettet legges ut her på nettsiden vår hver fredag, og dommerne melder seg til kampene de kan dømme.

- Dommeroppsettet blir publisert som en nyhet her på hovedsiden.
- Vi vil sende ut link til alle dommere og trene hver uke.

Du må selv sjekke på nettet samme dag som du har kamp om du har fått tildelt dommer til kampen din. Dommerne har mange aktiviteter (de spiller jo selv kamper / trener / eksamen m.m.) Det betyr at det vil være kamper hvor vi ikke klarer å skaffe dommer. Da må noen fra laget ditt dømme selv – det er greit å vite før man kommer ned på Ullerud.

Husk – dommerne er lokale klubbdommere som selv spiller fotball i DFI. De fleste er i aldersgruppen 13-15 år. Ta godt vare på disse dommerne og hjelp de med gjennomføring av kampene. Husk det er vi voksne på sidelinje som har hovedansvar at kampene gjennomføres slik at alle involverte har en best mulig opplevelse – vær aktiv og hjelp til dersom det er behov for det.

Oppgjør til dommerne:
Dommerne får oppgjør for kampen gjennom å levere dommerregning til DFI. Det er utarbeidet egen instruks som dommerne er satt inn i. Det skal altså ikke utbetales oppgjør direkte til dommer fra trener / lagleder.

Kontaktperson for dommerne er Vidar Færgestad - dfi.dommere@gmail.com

Skryt gjerne rett til dommerne når du synes de gjør en god innsats – mange av dere er veldig flinke til dette. Ta for øvrig kontakt med Vidar dersom du lurer på noe eller ønsker å gi feedback på noe.

Kiosken på Ullerud
Vi er stolte av å kunne åpne ny kiosk i den nye brakkeriggen vår på Ullerud nå i 2021.

Kiosken på Ullerud er åpen i kampsesongen. Her vil det være kaffe, vafler m.m. å få kjøpt. Husk å informere foreldre etc. om dette. I samme bygg som kiosken er det en garderobe + toaletter.

Nøkkel til målene er noe alle trenere / lagledere bør ha selv. Målene skal låses etter siste kamp. Det betyr at de også ofte vil være låst til første kamp – da trenger du nøkkel. Nøkkel til målene får du som trener / lagleder ved å henvende deg til DFI kontoret.

På vegne av DFI Fotball ønsker vi alle lag lykke til med kampene – og ser fram i mot masse aktivitet på Ullerudfeltet fremover.