En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter på alle kamper viktig.

Kampvertvester er tilgjengelig i kioskene på de ulike arenaene - på Frogn KG i garasjen.

En av de viktigste oppgavene er å ta i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten skal alltid ha på gul kampvert-vest.

Før kampen
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Sørge for at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå trenerne i gjennomføring av kampen.

Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer


Ekstra viktig på Seiersten:

Være tilgjengelig for dommerne under innmars - spesielt i pause og etter kamp. Har det vært ampert ute på banen er det ekstra viktig at vakter går sammen med dommerne fra / til garderobe.

Det skal være minst 2-3 vakter som plasseres ved tribunen og som har et ekstra ansvar for å følge med på publikum.

NB - Ingen skal ned på indre bane før / under / etter kamper bortsett fra spillerne og trenerne som skal være der. Husk å holde portene ved trappene ned på indre bane lukket.

På A-kamper:
Bistå kioskvakten med å få kaffe / frukt ned i garderobene.
Husk også dommergarderobene - viktig!
Dommerne kan også komme opp i pausen og etter kamp for å få gratis drikke og en vaffel.


Lykke til som kampvert – du gjør en veldig viktig jobb :-)