En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampverter på alle kamper viktig.

Kampvertvester er tilgjengelig i kioskene på de ulike arenaene - på Frogn KG i garasjen.

En av de viktigste oppgavene er å ta i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten skal alltid ha på gul kampvert-vest.

Før kampen
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Sørge for at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå trenerne i gjennomføring av kampen.

Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer

Ekstra Korona-regler
Sørge for at Antibac er tilgjengelig for spillere og trenere.
Påminne publikum om å holde avstand - 1-meter regelen
Bistå trenerne og dommer i å opprettholde de til enhver tid gjeldende smittevern-regler.
Sørge for at alle besøkende på anlegget registrerer seg i vår QR kode registrering - dette er svært viktig dersom smittesporing blir nødvendig.

Lykke til som kampvert – du gjør en veldig viktig jobb :-)