DFI Fotball ønsker kampverter på alle kamper på banene våre.
Kampverter velges blant foreldrene på laget – det skal ikke være trenere eller lagledere som er kampverter.

Vi oppfordrer lagene til å lage en rulleringsliste over hvem som skal være kampverter til hvilken kamp. Kampverten bes møte senest 20 min før kampstart. Alle DFI lag i 5-er og 7-er fotball stiller med en kampvert pr kamp – dersom begge lagene i en kamp er DFI lag, samarbeider begge kampvertene om jobben.

En viktig funksjon for kampverten er å støtte de unge dommerne våre dersom de har behov for assistanse. Kampverten hjelper også med å etablere foreldrefri sone.

Ullerud merkes slik at banene har "frie" soner på begge langsider. Vi ønsker fremover at alle innbyttere og trenere står på den ene siden av banen, og at alle foreldre / publikum står på motsatt side av banen - såkalt foreldrefri sone. Dette for at det skal være lettere for både trenere og dommere å avvikle kampene.

Kampvertene henvender seg i kiosken på Ullerud hvor de får utdelt kampvert-vest + annen info.

Dommere: Trenger dere hjelp med noe i forbindelse med dømmingen - henvend deg til kampverten - dette er en voksenperson (ikke trener eller lagleder på lagene som spiller) som er der for å hjelpe til med avvikling av kampene. Kampvertene skal bl.a. sørge for at foreldrefri sone (se over) blir etablert.

Kampvert - Korona:
Det er ekstra viktig at kampvertene har fokus på smittevern under pandemien vi nå står ovenfor. 
DFI Fotball har QR-kode registrering på samtlige arenaer. Kampvertene må sørge for at alle registrerer seg som besøkende før de slipper inn på tribunen / på anlegget.