Alle spillere i DFI Fotball er forsikret igjennom medlemskap i DFI Fotball.
DFI Fotball betaler for forsikringen igjennom lagspåmelding for alle 7-12 år og alle spillerne 13 år og eldre individuelt (nytt pr 2020). Forsikringen inngår i treningsavgiften i fotball  (i mange idretter må man betale dette selv)

Alle 6-12 år:
Her er det idrettsforsikringen igjennom NIF som gjelder.
Mer info finner du her:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/


Alle 13år - SR:
Her er det NFF sin fotballforsikring som kicker inn ved skader etc.

Mer informasjon om NFF fotballforsikringen finner du her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Trenere og lagledere har ansvar for at spillere som benyttes i trening og kamp for klubben har gyldig forsikring.
Gyldig forsikring får man ved å være gyldig medlem / betale medlemskap i DFI.

Det er laget en egen prosedyre hva du skal gjøre ved skader - mer info om dette finner du ved å bruke linken over.

Utvidet forsikring for de over 13 år - hver enkelt kan velge å tegne en utvidet forsikring som gir bedre dekning.
Mer info om dette finner du ved å bruke linken over.

Forsikringen for sesongen 2022 gjelder fra og med 1. mars 2022 til og med 28. februar 2023.