Alle spillere i DFI Fotball er forsikret igjennom NFF sin fotballforsikring.
DFI Fotball betaler for forsikringen igjennom lagspåmelding for alle 7-12 år og alle spillerne 13 år og eldre individuelt (nytt pr 2020). Forsikringen inngår i treningsavgiften i fotball  (i mange idretter må man betale dette selv)

Mer informasjon om NFF fotballforsikringen finner du her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Trenere og lagledere har ansvar for at spillere som benyttes i trening og kamp for klubben har gyldig forsikring.
Gyldig forsikring får man ved å være gyldig medlem / betale medlemskap i DFI.

Det er laget en egen prosedyre hva du skal gjøre ved skader - mer info om dette finner du ved å bruke linken over.

Utvidet forsikring - hver enkelt kan velge å tegne en utvidet forsikring som gir bedre dekning.
Mer info om dette finner du ved å bruke linken over.

Fotballforsikringen sesongen 2021 gjelder fra og med 1. mars 2021 til og med 28. februar 2022.