Skjemaet i vedlegget er felles for alle i DFI. Husk å fylle det ut nøyaktig - stedet du kjører til og fra skal angis med adresse. Har du med passasjerer skal disse navngis.

Ring og spør DFI-kontoret om du er usikker.