Halltid fordeles etter vedtatte kriterier.

Gruppene søker om halltid til DFI-kontoret innen 15. mai hvert år. De nye halltidene er vanligvis klare i månedsskiftet mai/juni.

Gjeldende halltider for inneværende skoleår ligger i kalender for halltider og møterom.