Oversikt over mottakere av stipend

2004 Halvor Haakens Badminton
2004 Jørgen Røssevold Fotball
2005 Johan Noraker Nossen Ski
2005 Simon Grøterud Ski
2006 Mathias Rytterager Alpin
2006 Rebecca Semmens minnefond Fotball
2007 Irene Bakken Orientering
2008 Erik Solberg         Ski
2009 Marte Jørandli Håndball
2010 Håvard Antonsen Håndballdommer
2010 Espen Schjønneberg Håndballdommer
2010 Amandip Singh Fotballdommer
2011  Harald Ihlebæk Ski
2012 Sigurd Kleiven Håndball
2013 Ludvig Aspelund Holstad  Sykkel
2014 Sanna Wheeler Håndball
2014 Jørgen Solberg Ski
2015 Jenny Pedersen Ski
2016 DFI Fotball G19 Fotball
2017 Fotball G2002 Fotball
2017 Jentefotballen Fotball
2018 Kaja Tøtum Aspelund Turn
2018 Anna Fozia Vik Turn
2019 Aurora Mjøen Grøndalen Ski
2020