Våre æresmedlemmer er

Utnevnt i 1968
Thorvald Andresen
Helge Askautrud
Ingeborg Fredriksen
Øistein Furru
Øivind Brage Hansen
Jens G. Huseklepp

Utnevnt i 1978
Dagfinn Bolstad
Hans Petter Glenne
Aasta Marie Halck
Magne Magelie

Utnevnt i 1988
Thurid Bach
Sverre Ombudstvedt
Aage Pettersen

Utnevnt i 1993
Liv Øinæs Andersen

Utnevnt i 1998
Bjørn Diedrichsen

Utnevnt i 2002
Stein Erik Halck

Utnevnt i 2003
Leif Sverre Boland
Jon Erik Sand

Utnevnt i 2004
Unni Bøhlerengen

Utnevnt i 2008
Sølvi Halck

Utnevnt i 2010
Sverre Wollbraaten

Utnevnt i 2011
Roar Larsen

Utnevnt i 2012
Per Mørk Wollbraaten

Utnevnt i 2013
Johs Johannesen

Utnevnt i 2016
Inger Halck
 
Utnevnt i 2018
Trygve Gulliksen
Roger Schäffer