Hos DFI lærer man å svømme riktig; fokus på crawl og rett kroppsholdning.
Foresatte er ikke med i bassenget, og på de lavere partiene er det 3-5 barn per instruktør.

Treningsavgiften er 290,- per måned på de laveste nivåene.
Du trenger ikke betale for mer enn en måned, hvis du finner ut at dette ikke var noe for ditt barn, eller deg selv.

Barn kan tegne et eget DFI Svømming Månedsabonnement hos Bølgen til 170,- per måned, og trenger da ikke betale for inngang når de bruker det fantastiske Bølgenanlegget utenom treningstidene.

Korona
Vi følger de retningslinjer som kommunelege og FHI anbefaler. Dette kan medføre opphold og restriksjoner ifm trening. 

Kontinuerlig svømmetrening – ledige plasser hver måned
Våre treninger går kontinuerlig. Det vil si at du melder deg inn og er med så lenge som du/barnet har lyst, og melder deg ut når du ikke vil gå på svømmetrening lenger.

Hver måned vil vi ha ledige plasser og tilbyr disse til deg som står på venteliste på Trygg i Vann. Vennligst spesifiser hvilke dager/tider som er aktuelle i kommentarfeltet. Jo flere alternativer du er åpen for, jo raskere vil du få tilbud om plass. Meldinger i kommentarfeltet vil ikke bli besvart, derfor ber vi deg ta kontakt på kurs@dfsvomme.no dersom du lurer på noe, så hjelper vi deg gjerne.

Barnas ferdigheter testes en gang i måneden. Når barnet har oppnådd alle nivåets delmål, flyttes det til neste nivå. Du vil bli kontaktet av DFI når barnet er klar for neste nivå. Vi flytter deretter barnet til neste nivå og barnet starter på det neste nivået allerede i neste måned. Du trenger altså ikke å foreta deg noe, vi fikser!

Treningsavgifter satt for 2022
Nedenfor er en oversikt over treningsavgiftene. I tillegg kommer årlig medlemskap i DFI og inngang hos Bølgen. 

Nivå Varighet per trening Trening per uke Treningsavgift per måned Treningsavgift per år

Grunnleggende 1 (hval, skilpadde, pingvin, selunge)

30 1 290 2465
Grunnleggende 2 (sel) 45 1 390 3315
Videregående (sjøløve, delfin, hai) 45 2 490 4160

Teknikk, ungdom

  2 490 4160
Konkurranse, rekrutt 90 3-4 550 5250
Konkurranse, ungdom 90 3-5 700 6650
Masters 60 1-3 540 5130
Voksen 60 1 500 4750

 

Opprykk, bytte av treningstider
Når barnet har oppnådd alle nivåets delmål vil det flyttes til neste nivå. Har du spørsmål angående barnets ferdigheter, ta gjerne kontakt med Hovedinstruktør eller Instruktør før/etter neste trening.

De som blir anbefalt til neste nivå kan i løpet av siste uken i måneden hente merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.

Ved opprykk gjør vi så godt vi kan for å finne plass på samme dag, men kan ikke garantere dette. Vi må ha minimum 3 deltakere per instruktør for å gjennomføre svømmetrening på et gitt nivå.

Dersom du har ønske om å bytte basseng/dag/tid, er det mulig å sende inn ønsket på epost til kurs@dfsvomme.no. Vi går igjennom disse hver måned og jobber så godt vi kan for å få ønskene til å gå i oppfyllelse. Dersom vi får det til vil vi kontakte deg.

Aldersgrenser
Hos oss kan barnet begynne på svømming når det har fylt 5 år. På de videregående nivåene må barnet ha fylt 8 år.

Fakturering
Dere faktureres månedlig for treningsavgift med forfall den 20. per måned. De laveste nivåene trener ikke i juni, juli og august, og blir da heller ikke fakturert  for disse månedene. I januar faktureres det halv treningsavgift. Manglende betaling og purring vil medføre et purregebyr på 50,-.

Voksne og konkurransesvømmerne trener også i juni, fram til skolens sommerferie.

Det er ikke trening på skolens fridager og ferier. Månedsavgiften er fast uavhengig av antall treningsdager pr måned. Dette er en snittberegning på et år. Det vil variere fra ukedag til ukedag hvor mange treningsdager det er per måned da dette avhenger av blant annet røde dager.

Utmelding og angrefrist
Frist for utmelding: 10. hver måned. Utmelding kan kun gjøres skriftlig på e-post til kurs@dfsvomme.no og gjelder fra og med måneden etter utmeldingen. Det vil si at dersom du melder deg ut innen 10. januar, går barnet ditt på trening ut januar måned. Dersom utmeldingen kommer etter 10. januar, har dere plassen ut februar og blir fakturert også for denne måneden. Det er 14 dagers angrefrist ved første påmelding.

Permisjon
Det er mulighet for permisjon (1-2 måneder per kalenderår) uten å betale, ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.

Force Majeure
Eventuelle avlysninger grunnet såkalt «force majeure», altså når det gjelder hendelser utenfor vår kontroll (som f.eks. Korona-hendelser eller feil på anlegg) blir ikke tatt igjen. Vi fakturerer imidlertid ikke for den tiden man taper dersom hendelsen varer mer enn en uke.

Medlemskontingent DFI
Alle deltakere må betale medlemskontingent til DFI en gang hvert kalenderår. Du betaler kun én medlemsavgift uavhengig av hvor mange idretter du driver med. Medlemskontingenten er 200 kroner/år for barn og 400 kr/år for voksne.

Bølgen-medlemskap
Barn som svømmer med DFI må betale inngang hos Bølgen (årskort, klippekort, dagspass etc.) men har nå mulighet til å tegne et eget DFI svømming månedsabonnement. Ved et slikt medlemskap så kan de benytte anlegget utenom fastlagte treningstider.  Nåværende pris er kr. 170 ,- pr. måned med unntak av juni, juli og august. I disse månedene må man fryse Bølgenmedlemskapet eller betale ordinær medlemspris. Standard medlemsvilkår er gjeldene: https://bolgenbad.no/medlemsvilkar/

Til sammenligning koster en inngang hos Bølgen 125 kroner. Hvis man besøker anlegget to ganger i måneden utenom treningstid, så har man tjent inn medlemskapet.  Vi oppfordrer så mange som mulig til å bruke anlegget utenom treningstiden slik at barna blir gode til å svømme.

Medlemskapet hos Bølgen er et løpende abonnement. Ved tegning av et nytt abonnement betales nåværende og neste måned. Foresatte må tegne av et nytt abonnement til barn under 18 år.
Alle abonnement har forskuddsvis betaling den 20. i måneden før. 

Når du eller barnet slutter å svømme med DFI, vil vi sende deg en e-post om at du heretter vil måtte betale full pris for Bølgenabonnementet. Hvis du ikke vil det, må du selv avslutte abonnementet. Oppsigelsestiden for Bølgenabonnementet er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal skje ved utfylling av skjema i resepsjonen eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no

Konkurransesvømmerne, voksne og masters betaler ordinær pris for medlemskap/inngang.