Idretten er en viktig sosialiserings- og læringsarena for unge, samt en viktig arena for utvikling av det fysiske, psykiske og mentale. Vi vil at idretten skal være inkluderende for alle uansett kjønn, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet eller personlige forutsetninger. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og et vennskap som kan vare livet ut. Vi må dermed være oppmerksomme på at økonomi og kultur kan ekskludere. Alle barn og unge som ønsker å være med i idretten skal ha muligheten til det, alle bør ha muligheten til å oppleve idrettsglede.

Hvordan inkludere?
I dag forsvinner barn og unge fra idretten som en følge av familiens økonomi, det vil vi gjøre noe med. Vi vil finne måter å dekke utgifter for barn i familier med dårlig råd.

Kontakt oss: dfi@dfi.no