I uke 26, 32 og 40 avholdes aktivitetsuker innen tropp, turn og parkour i Drøbak. Ukene kan variere noe ut fra årets kalender og skoleruta. 

Ukene er fylt med turn, tropp og parkour, i tillegg til lek og sosiale aktiviteter.

Barn som er 7 år og eldre kan delta, enten de har gått på tropp/turn/parkour tidligere eller ikke. Deltakelse krever medlemskap i DFI, og vil faktureres i tillegg til deltakeravgiften for de som ikke alt er medlem (200 kroner).

Pris for deltagelse varierer ut fra det aktuelle tilbudet og vil oppgis når påmelding åpnes. Det vil informeres på nettsider, sosiale medier og mail til eksisterende medlemmer når detaljene rundt disse ukene er klare.

Tropp & Turn uker 2022

Tropp & Turnuke i uke 8 

Tropp & Turnuke i uke 25 - Fullt, send mail for venteliste

Sommersprett i uke 31 - Gratis tilbud til de som trenger noe å glede seg til i sommer

Tropp & Turnuke i uke 32 

Tropp & Turnuke i uke 40