Nye timer for høsten kommer i begynnelse av august!

Timer som kommer:
Styrketrening med Marita. 


Yoga med Oliv. 

Retningslinjer for korona gjelder med krav til avstand, hygiene osv.

Aktiv på dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid for personer mellom 18 og 67 år som bor i Frogn og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte) fra NAV.

Aktiv på dagtid administreres og koordineres av administrasjonen i Drøbak-Frogn IL.

Vi har flere aktiviteter å velge mellom, bla. yoga, styrketrening, tur osv.