Aktiv på dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid for personer mellom 18 og 67 år som bor i Frogn og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte) fra NAV.

Aktiv på dagtid administreres og koordineres av administrasjonen i Drøbak-Frogn IL.

Vi har flere aktiviteter å velge mellom, bla. yoga, styrketrening, vannterapi osv.  Prisen for å delta er kr. 250,- pr. vår/høst sesong. 

Her er høstens timeplan: Vi starter opp uke 34.

Mandag kl. 14 - 15 Kraft etter kreft Tommy Nilsen Boksehallen
Tirsdag kl. 11 - 12 Styrke i sal Marita Duckert Boksehallen
Tirsdag kl. 11 - 12 Tirsdagsturen ** Frivillige Follo Museum
Onsdag kl.   9 - 10 Vannterapi  * Oliv Halvorseth Terapibasseng, Bølgen
Onsdag kl. 11 - 12 Yoga Oliv Halvorseth Boksehallen
Torsdag kl. 12:30 - 14 Mediyoga Anita Hansen Yogasal, Bølgen
Fredag kl. 12 12érn på kino***   Drøbak kino

*ved deltagelse på vannterapi tilkommer inngang på kr. 99,- pr. gang til Bølgen. Betales ved inngangen.

** Gratis tilbud i regi av Frivilligsentralen. Les mer om tilbudet her:  https://frogn.frivilligsentral.no/aktivitet?tirsdagsturen&Id=4609

*** 12érn på kino er et samarbeid med Frogn kommune. Krever fremvisning av medlemskort fra Aktiv på Dagtid. Første kino er 17.09.

Det oppfordres til å ha med egen yogamatte.

Påmelding til Aktiv på Dagtid her:

https://isonen.com/event/cks7av03y4j850d68jns0vczt

Hvis det er problermer med linken så send en mail til dfi@dfi.no

Kraft etter kreft:

Mandag kl. 14.00-15.00 i boksehallen bak Bølgen Bad på Seiersten.

«Kraft etter kreft» sorterer under Aktiv på dagtid i DFI, fysioterapeut Tommy Nilsen og kreftkoordinator Elisabeth Nilsen.

På gruppetimene møtes folk som er i ulike faser i et kreftforløp, både de som forsøker å opprettholde litt aktivitet under sykdomsbehandling, og de som vil begynne å trene seg opp igjen etter endt behandling.

Tilbudet består av enkel styrketrening hvor fysioterapeuten tilrettelegger treningen slik at hver enkelt skal kunne kjenne mestring.

Betaling: Kr 250,- per vår/høst sesong for å være medlem i Aktiv på dagtid. Prøvetime er uforpliktende og gratis.