Lagleder kan være en trener, eller en eller flere foresatte som har tatt på seg denne oppgaven:

  • Oppfordre svømmere og foreldre til å sitte samlet på tribunen
  • Delta på lagledermøte
  • Si fra til arrangør om ikke fremmøtte deltagere
  • Formidle praktisk informasjon til alle
  • Organisere deltagerne på stevner med innmarsj
  • Hjelpe deltagerne til rett bane i rett tid
  • Organisere stafettlag