DFI Langrenn har utarbeidet en Sportsplan som gjelder for alle våre treningsgrupper og trenere. 
Denne er nyttig å lese både for trenere og foreldre