Meld deg inn via minidrett     

Medlemskap i idrettslaget - Medlemskontingent

Alle som deltar i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av DFI, med unntak av IGF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a. forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg.

  • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
  • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemskontingenten i DFI er fra og med 2020

  • Kr 200,- for barn og ungdom til og med fylt 16 år
  • Kr 400,- for voksen

Medlemskontingenten blir sendt ut av DFI-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

Medlemsfordeler


Hvordan bli sykkelrytter?
Ønsker du å begynne med sykkel tar du kontakt med klubben på post@drobaksk.no

Utstyr
Du trenger en sykkel.

Treningsavgift
Treningsavgiftene vedtatt på det årlige møtet er som følger:

  •   0 - 13 år    Barn       kr. 350,-
  • 13 - 18 år    Junior     kr. 450,-
  • 18 - 22 år    Senior    kr. 550,-
  • 22 - 100 år  Voksen   kr. 550,-
  • 100 år                        gratis
  • Familie                        kr. 800,-

Lisens
Alle over 13 år anbefales å løse lisens.