Meld deg inn via minidrett          

Steg 1. Medlemskap i idrettslaget - medlemskontingent DFI
Alle som deltar i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av DFI, med unntak av IGF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a. forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg.

  • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
  • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemskontingenten i DFI er fra og med 2020

  • Kr 200,- for barn og ungdom til og med fylt 16 år
  • Kr 400,- for voksen

Medlemskontingenten blir sendt ut av DFI-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

Medlemsfordeler


Steg 2. Slik blir du medlem i friidrettsgruppa
DFI Friidrett har per i dag kapasitet på cirka 80 utøvere/medlemmer. Ønsker du å bli medlem, følg stegene nedenfor:

Steg 1: Kontakt DFI Friidrett på dfi.friidrett@gmail.com og sjekk om det er ledig :)
Steg 2: Legg inn kontaktdetaljer for utøver og foresatt i Spond
Steg 3: Meld utøveren inn i Drøbak-Frogn Idrettslag (se pkt 1)
Steg 4: Du vil motta faktura for medlemskontigent DFI, og treningsavgift for friidrettsgruppa
Steg 5: Utøvere fylt 13 år som skal konkurrere, må løse lisens. I lisensen ligger også forsikring som gjelder både på trening og under konkurranser.

Treningsavgift friidrett:

  • Rekrutt: Kr 500,- pr år
  • Junior og ungdom: Kr 700,- per år