DFI Friidrett tilbyr allsidig friidrettstrening fra høsten utøveren begynner i 2. klasse på barneskolen, til og med avsluttende år på videregående skole. Tilbudet består av allsidig kondisjonstrening, tekniske øvelser, styrke og koordinasjon. Vi trener primært på Seiersten Stadion i sommerhalvåret og i inne i Frognhallen i vinterhalvåret.

Målsetning: Etablere et bærekraftig friidrettsmiljø innunder Drøbak-Frogn Idrettslags rammer, som kan skape økt idrettsglede for barn og ungdom.

DFI Friidrett følger Olympiatoppen/Norsk Friidrett`s utviklingsplan for barn og ungdom

7-10 år
Grunnlagsperioden - Utvikle grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger

11-12 år
Ferdighetsperioden - Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter

13-14 år
Lære å trene-perioden - Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål

15-17 år
Lære å konkurrere-perioden - Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser

18-22 år
Trene for å konkurrere-perioden - Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater

Etter 23 år
Trene for å vinne-perioden - Utvikle og praktisere toppidrettslige ferdigheter og kvalitet