Alle våre instruktører og trenere er utdannet for det kursnivået de underviser.
Alle ansatte i DFI Svømming må bestå årlige livredningstester, delta på oppfriskningskurs og ha levert godkjent politiattest

De fleste instruktørene svømmer selv aktivt enten i DFI Svømming eller for en naboklubb