BEGYNNER
På begynnernivå jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Kursene bygger på mestring av ferdigheter, når barnet mestrer ferdighetene til et kurs vil det bli tilbudt neste nivå. Det er vanlig å måtte gå ett eller flere nivåer flere ganger.

VANNVann svømmemerke
Forkunnskaper: For barn som ikke har erfaring i vann tidligere, eller er utrygge i vann. Barna må kunne være i bassenget uten foreldre. I DFI Svømming starter alle barn på Hval.

Mål:

 • Vannmerkekurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning.
 • Man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og fremdrift.

 

HVALHval svømmemerk
Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig, men barna må kunne være i bassenget uten foreldre. DFI Svømming har slått sammen Vann og Hval. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

 • Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
 • Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
 • Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
 • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander på bunnen

 

SKILPADDESkilpadd svømmemerke
Forkunnskaper: Barna må være komfortable i vann og kunne dykke 1 meter (helst) uten svømmebriller, samt hoppe alene fra bassengkanten. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

 • Flyte på magen – linjeholding
 • Flyte på ryggen – linjeholding
 • Hoppe fra kanten – flyte opp på magen – linjeholding
 • Flyte på magen – linjeholding – dreie på rygg – linjeholding

 

PINGVINPingvin svømmemerke
Forkunnskaper: Barna må kunne flyte i linjeholdning (pil) på mage og rygg i minst 15 sekunder uten hjelp. De må mestre å dreie rundt fra mage til rygg uten å sette bena i bunnen. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

 • Gli på magen – linjeholding
 • Gli på ryggen – linjeholding
 • Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen
 • Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding
 • Gli med crawlbeinspark på rygg – drei kroppen på mage og crawlbeinspark

 

SELUNGENSelungen svømmemerke
Forkunnskaper: Barna skal kunne flyte og gli på mage og rygg, mestre crawlbeinspark i linje på mage og rygg samt kunne dreie fra mage til rygg – og tilbake til mage. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

 • Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg
 • Crawl uten pust
 • Crawl – rytmisk pusting og linjeholding
 • Rygg og linjeholding og pust
 • Glistup fra bassengkanten – crawl med pust

 

VIDEREGÅENDE
På videregående lærer barna bedre teknikk i tre av svømmeartene (crawl, rygg og bryst) med tilhørende start- og vendeteknikker. På videregående arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom.

 

SELSel svømmemerke
Forkunnskaper: Barna skal mestre rygg og crawl med pust til siden og glistup
fra bassengkant, samt ha kjennskap til sculling.

Mål:

 • Crawl og rygg inkl. linje, pust, armtak, beinspark, fraspark
 • Livredning og forstå hvorfor en skal varsle 113.
 • Gjennomføre 25 m crawl og rygg uten hjelp.

 

SJØLØVESjøløve svømmemerke
Forkunnskaper: Barna skal mestre god teknisk rygg og crawl med pust til siden
over minst 25 m, samt kunne utføre stup.

Mål:

 • 10 m delfinbevegelse på mage
 • Åpen vending i rygg og crawl
 • Stupe fra stående stilling, svømme 25 m crawl
 • Svømme 25 m rygg
 • 10 m brystbeinspark

 

DELFINDelfin svømmemerke
Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden,
samt mestre brystsvømming og delfinbevegelse.

Mål:

 • 8 kick under vann med god linjeholdning
 • 15 m brystbeinspark med delfinbevegelse
 • 25 m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 • Lære om stevnerutiner

 

HAIHai svømmemerke
Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden,
mestre god teknikk i brystsvømming med starter og vendinger og kjenne til butterfly.

Mål:

 • Ha lært seg saltovending og vendinger i bryst, butterfly og medley.
 • Svømme 100 m medley
 • Lære om stevnerutiner
 • Startstup

Våre kurs ligger på Tryggivann.no