Vi får mange henvendelser angående hva som forventes av utøvere og foreldre. Her er noen punkter som kan være til nytte:

Som utøver:

  • forventes det at du møter opp på hver trening (hvis hinder, si fra til trener)
  • forventes det at du følger trenernes regler, opplegg og program for øktene
  • forventes det at du viser respekt for de andre utøverne og trenerne
  • forventes det at du deltar på stevner og konkurranser som settes opp under "konkurransefanen" på denne siden

Som forelder:

  • forventes det at du snakker med barnet ditt om hvordan man oppfører seg og viser respekt for de andre utøverne og trenerne
  • forventes det at du spør om du kan bidra til å tilrettelegge med oppsett av utstyr o.l. (gjelder primært yngste parti)
  • forventes det at du har betalt kontingent slik at barnet ditt er forsikret under treningene/stevnene
  • forventes det at du/dere også motiverer barna til å konkurrere, være positive og være gode lagspillere
  • forventes det at du/dere holder dere oppdatert om hva som skjer på: