Det kan bli tatt bilder og film på treninger og arrangementer i regi av DFI. Vi ønsker derfor at alle medlemmer signerer og leverer samtykkeerklæring for publisering av bilder og film. Medlemmer under 15 år trenger underskrift av en forelder/ foresatt, mens medlemmer over 15 år kan signere selv.

Spør alltid om samtykke

Grunnregelen er at en alltid skal spørre om samtykke, men et samtykke må ikke alltid være skriftlig. Det står i loven at et samtykke skal være informert, og med det menes at en skal ha gitt informasjon som gjør at en skjønner hva en samtykker til, og hvilke konsekvenser det får. Hvis de som er avbildet er under 15 år, må også de foresatte samtykke til publiseringen. Man kan når som helst trekke et samtykke tilbake.

På noen bilder er hovedfokus én eller flere bestemte personer. Da skal man alltid ha samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Gruppebilder faller også inn under denne kategorien.

Det finnes unntak til hovedregelen om at en skal spørre om samtykke. Når bilder har et nyhetsverdi, som for eksempel bilder av publikum av et idrettsarrangement, må en ikke spørre om samtykke

Link til samtykkeerklæring skjema: Skjema/reservasjon.

Drøbak Frogn Idrettslag følger Norges idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og film.

Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.

Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Link til skjema som skal fylles ut: Svarskjema publisering av bilder

 

Informer om retningslinjene!

Les retningslinjene her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Du kan også laste ned samtykkeerklæringen under i vedlegg.

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider: Deling av bilder | Datatilsynet