Det kan bli tatt bilder og film på treninger og arrangementer i regi av DFI. Vi ønsker derfor at alle medlemmer signerer og leverer samtykkeerklæring for publisering av bilder og film. Medlemmer under 15 år trenger underskrift av en forelder/ foresatt, mens medlemmer over 15 år kan signere selv. Samtykkeerklæring kan leveres til administrasjonen i DFI på Bølgen, eller sendes til dfi@dfi.no.
Drøbak Frogn Idrettslag følger Norges idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og film.

Les retningslinjene her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Du kan laste ned samtykkeerklæringen under i vedlegg.