DFI´s badminton gruppe skal

  • Utvikle badminton gjennom DFI
  • Tilby treninger for spillere i alle aldre
  • Tilrettelegge for konkurranse og turneringer for de som ønsker å delta
  • Søke mest mulig treningstid i hallene igjennom hele året
  • Tilby kvalifiserte trenere på flest mulig treninger
  • Arrangere sosiale arrangement for barn og ungdom
  • Tilknytte seg spillere og foreldre til engasjement i ledelse og styre