DFI ønsker å ha kontrakter med alle hovedtrenere i ungdomsfotballen.
Avtaleteksten er å betrakte som instruks også for trenere som ikke har kontrakt.

Alle hovedtrenere på G/J 13 og eldre bes sende inn vedlagte kontrakt.