Vi inviterer til ikke-approbert svømmestevne i Bølgen 6. november 2022.