Du skal ikke føle deg alene i Drøbak-Frogn IL!

Drøbak-Frogn IL har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for barn i kommunen.
Vi bidrar til at Drøbak-Frogn blir et bedre sted å bo. Den innsatsen som gjøres av ansatte, foreldre, trenere og andre frivillige hver eneste dag er avgjørende for tilbudet vi kan tilby våre medlemmer.

  • Alle som deltar i aktiviteter i regi av DFI skal være medlem av DFI.
    Dette gjelder både aktive barn og voksne, trenere, oppmenn og øvrige tillitsvalgte, og alle som velges inn i gruppenes styrer, samt hovedstyret. Utmeldelse skal skje skriftlig.

  • Alle som innehar verv i Drøbak-Frogn IL som innbefatter kontakt med barn under 18 år MÅ levere gyldig politiattest. Søknad for politiattest

        Alle trenere bør ta trenerattesten. Trenerattest gir alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å                skape god og trygg aktivitet.   


Drøbak-Frogn IL er tilsluttet Norges Idrettsforbund og må forholde seg til deres lover og regler.
I tillegg må særidrettene forholde seg til de respektive særforbundenes lover og regler.

Drøbak-Frogn IL må også forholde seg til gjeldende regelverk som Norges lover, arbeidsmiljøvernloven og regnskapsloven.

Rutiner, retningslinjer og aktuelle skjema ligger på klubben nettside: rutiner og retningslinjer

 

Drøbak-Frogn IL

  • Visjon: DFI skal skape idrettsglede for alle!
  • Virksomhetsidè: DFI – starten på livslang fysisk aktivitet. Tiltrekkende og spennende for alle.
  • Verdigrunnlag: Dyktig-Fair-Ivrig (DFI).

 

Hovedmål

Drøbak-Frogn skal være et breddeidrettslag der antall medlemmer i helsefremmende aktivitet stadig øker!

DFI skal være en attraktiv samarbeidspartner og en positiv kraft i lokalmiljøet.

Alle ansatte, trenere, lagledere og tillitsvalgte er representanter for idrettslaget.
Vi krever derfor at man forvalter tilliten fra klubben på best mulig måte ved å sette seg inn i våre verdier og lover, samt Norges idrettsforbunds lover inkl. barneidrettsbestemmelsen.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/