Her finner du en mal som skal leveres sammen med originale kvitteringer hvis du gjør utlegg for DFI Fotball. Ferdig utfylt refusjonsskjema leveres sammen med originale kvitteringer til DFI kontoret   dfi@dfi.no