Aktiv på dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid for personer mellom 18 og 67 år som bor i Frogn og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte) fra NAV.

Aktiv på dagtid administreres og koordineres av administrasjonen i Drøbak-Frogn IL.

Vi har flere aktiviteter å velge mellom, bla. yoga og styrketrening. Prisen for å delta er kr. 250,- pr. vår/høst sesong. 

Her er vårens timeplan: 

Tirsdag kl. 11 - 12 Tirsdagsturen** Frivillige Follo Museum
Onsdag kl. 11 - 12 Styrke i sal Anita Hansen Storsal, Bølgen
Torsdag kl. 12:30 - 14 Mediyoga Anita Hansen Yogasal, Bølgen
Fredag kl. 12 12érn på kino***   Drøbak kino

** Gratis tilbud i regi av Frivilligsentralen. Les mer om tilbudet her:  https://frogn.frivilligsentral.no/aktivitet?tirsdagsturen&Id=4609

*** 12érn på kino er et samarbeid med Frogn kommune. Krever fremvisning av medlemskort fra Aktiv på Dagtid. 

Vis aktivt medlemskap ved oppmøte på timene med DFI’s medlemskort. Medlemskortet kan hentes på DFI kontoret.

Det oppfordres til å ha med egen yogamatte.

Påmelding til Aktiv på Dagtid her:

aktiv på dagtid

Hvis det er problemer med linken så send en mail til dfi@dfi.no

Kraft etter kreft:

Mandag kl. 14.00-15.00 i boksehallen bak Bølgen Bad på Seiersten.

«Kraft etter kreft» sorterer under Aktiv på dagtid i DFI, Anita Hansen og kreftkoordinator Elisabeth Nilsen.

På gruppetimene møtes folk som er i ulike faser i et kreftforløp, både de som forsøker å opprettholde litt aktivitet under sykdomsbehandling, og de som vil begynne å trene seg opp igjen etter endt behandling.

Tilbudet består av enkel styrketrening hvor instruktøren tilrettelegger treningen slik at hver enkelt skal kunne kjenne mestring.

Betaling: Kr 250,- per vår/høst sesong for å være medlem i Aktiv på dagtid. Prøvetime er uforpliktende og gratis.