Alle barn som deltar på vår Svømmeskole lærer livredning tilpasset alder og ferdighetsnivå.

De yngste barna lærer nødnumre, hjerte-lunge-redning og forlenget arm.

De eldre barna lærer mer praktisk livredning og øver på dykking og ilandføring av livredningsdukker og hverandre. De øver også på svømming med klær og avkledning på dypet.

Ungdommene kan ta Havhesten-merket ved å samle poeng i ti øvelser: Distansesvømming, ryggsvømming, svømming med klær, 100 m frisvømming på tid, flyting på ryggen, undervannssvømming, dykking, avkledning i vannet, stup og livredning. Helst vil de samle nok poeng til å få merket i gull!

Mange foreldre gjennomfører også 2-3 timers livredningskurs i regi av DFI Svømming. Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å delta så finner vi en tid som passer.