Her legges det ut releavnt info for trenere / lagledere.

Fredagsmail uke 25 - 2017

Viktig info - vennligst les :-)

Fredagsmail uke 22 - 2017

Her ligger viktig info for alle trenere og lagledere i DFI Fotball

Fredagsmail uke 18 - 2017

Diverse nyttig info

Trener / Lagledermøte i mars 2017

Her ligger presentasjonene som ble brukt på trener / lagledermøter i mars.

VIKTIG INFO OM LAGSKASSER

Tine Fotballskole 2016 arrangeres fra den 8. - 12. august 2016

TRENERMØTE 21. JUNI KL. 2000-2130

Det vil bli avholdt trenermøte tirsdag 21. juni kl. 2000-2130. Dette gjelder for de som ikke kunne delta på møtet 11. juni. Møtested kommer vi tilbake til.

11. JUNI KL. 1200. EKSTRA ORDINÆRT TRENERMØTE

EKSTRA ORDINÆRT TRENERMØTE 11. JUNI KL. 1200

Det innkalles til ekstraordinært trenermøte for alle lag i DFI fotball 11. juni kl1200. Her vil vi gjennomgå blant annet sportsplan og etterlevelse av denne.. Det forventes at alle hovedtrenere og personer med andre funksjoner til hvert enkelt lag stiller på møtet. Nærmere informasjon om agenda og hvor møtet skal avholdes kommer senest fredag 10. juni.

KEEPERTRENING 11 år og yngre

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products