Ekstraordinært årsmøte i Frogn Idrettsråd

Onsdag 24. mai kl. 17.00 DFI-kontoret kontorbrakke Seiersten Frogn kommune v/Martin Tjugen Lundby vil orientere om aktuelle saker. Saksliste - se under: Frogn kommune v/Martin Tjugen Lundby vil orientere om aktuelle saker

Saksliste:

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen
  4. Saker til behandling: 
  • a) Valg av styre
  • b) Valg av valgkomite

 

 

 

Grasrotandelen

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products