Aktivitetsledere til Multisportuka

Multisportuka 2017 arrangeres 26.-30. juni for 50 barn mellom 7-12 år. Øvelsene er sykkel, friidrett og ski m.m. - teknikk, konkurranser og lagspill. Søknadsfrist: Snarest.

Hvert temaområde, om det gjelder ski, sykkel eller friidrett vil ha en hovedtrener fra aktuell gruppe som er ansvarlig for dagens aktiviteter. De vil legge plan for øvelsene og delegere oppgaver til aktivitetslederne. Deltagerne vil bli delt i 4 grupper på 12-13 personer i hver gruppe. Det vil være en hovedleder og en nestleder i hver gruppe som har ansvar for å holde barna i aktivitet. Det vil også være 2 rekrutter i hver gruppe som skal bidra sammen med lederne.

Vi skal ha 16 aktivitetsledere og er opptatt av å få kontakt med ungdom i alder 13 – 20 år som har erfaring med å lede eller trene barn. Utfra kvalifikasjoner og alder vil aktivitetslederne få en avtalt godtgjørelse for uka.

Vi ønsker tilsendt en søknad på mail dfi.multisport@gmail.com fra interesserte med en beskrivelse av erfaring og kurs som synliggjør erfaring og kompetanse. Herunder er det viktig å få med forhold som:

Tidligere erfaring som aktivitetsledere på aktivitetsuker
Erfaring som trener eller trenerassistent
Ferdigheter i Ski, Sykkel eller Friidrett evt andre idretter
Annen type erfaring (dommer, ledererfaring)
Lederkurs, trenerkurs mm gjennom idretten mm
Førstehjelpskurs, livredningskurs mm

Det er også fint om du kan spørre en voksen som ikke er familie som kan være referanse for deg. Dette kan være en trener, en lagleder eller en annen som kjenner deg godt.  

Videre vil vi at du oppgir navn, kjønn, alder, adresse og e-post.

Det er også fint om du har gyldig politiattest for å kunne være trener for barn, men dette kan ordnes i etterkant om du ikke har dette allerede.

Send søknaden på mail til dfi.multisport@gmail.com snarest. Vi vil behandle søknader fortløpende og forsøke å sette sammen en gruppe med aktivitetsledere som er komplementære i kompetanse for å skape et best mulig team. Hvis du er usikker så send oss gjerne en mail for å høre mer.

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift