Årsmøte i DFI gjennomført

Årsmøtet i DFI ble gjennomført i en god tone torsdag kveld. Alle årsberetninger, regnskap handlingsplaner og budsjett ble gjennomgått og vedtatt. Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut her så snart den er godkjent og signert.

Av viktige hendelser kan nevnes følgende:

DFI Hovedstyrets forslag vedr opprettelse av aktivitetsfond ble diskutert grundig og endte med at hovedstyret trakk sitt forslag til fordel for forslag som kom fra salen. Dette ble enstemmig vedtatt og innebærer at alle gruppene i DFI får tilført ekstra midler etter medlemstall pr gruppe - uten fotballgruppa som skal innbetale kr 75.000,- av sin gjeldspost til hovedstyret og får ettergitt resten av gjelden

Forslaget fra Per Wollbraaten om å se på hvordan barneidrett for barn fra 5 - 10 år skal organiseres ble vedtatt og hovedstyret skal gi en tilbakemelding på forslaget innen 1. september 2017.

Ellers er det verdt og merke seg at Amalie Hamm Thue fikk Else og Helge Askautrids gavepremie og DFI Fotball G19 som nå spiller i Interkretsserien fikk hovedstyrets stipend på kr 5.000,-.

Valgene ble greit gjennomført og det nye hovedstyret i DFI ser slik ut:

Leder:   Anders G. Johansen  – 2 år (ny som leder)

Nestleder:   Heidi Andresen   – 1 år (gjenvalg)

Styremedlem:  Cecilie Paulsen   – 1 år (gjenvalg)

Styremedlem:  Teresa Storrud Visedo   – 2 år (gjenvalg)

Styremedlem:  Jørn Beldring   – ikke på valg

Styremedlem:  Svein Aaser   – 2 år (ny)
 
Styremedlem:  Amund Djuve   – 2 år (ny)

Varamedlemmer:

Varamedlem:  Hege Sneis   – ikke på valg

Varamedlem:  Thore Vestby   – velges for 2 år (ny)
 
 

 

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift