Årsmøte - årlige møter

Det innkalles til DFIs årsmøte og gruppene i DFI sine årlige møter etter planen under. DFIs årsmøte avholdes den 30. mars 2017. Eter NIFs lov gjelder følgende: For å være stemmeberettiget og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av DFI i minst en måned og ha oppfylt medlemforpliktelsene..

Årsmøte for hele DFI avholdes torsdag 30. mars kl 19.00 på Seiersten Ungdomskole, kantina!

Sakspapirer til de respektive gruppers årlige møter blir lagt på gruppenes websider senest en uke før møtet!!!

Gruppenes årlige møter avholdes etter følgende plan:

 • DFI Svømming: 14. februar -Smia Flerbrukshus, Dyrløkke
 • DFI Alpin 15. februar kl 20.00 - DFI-kontoret møterom
 • DFI Innebandy 15 februar kl 19.00 - Smia Flerbrukshus, Dyrløkke
 • DFI Friskis & Svettis: 16. februar kl 18.30 - DFI-kontoret møterom
 • DFI Fotball 28. februar kl 19.00 - Seiersten Ungdomsskole - kantina
 • DFI Håndball: 28. februar kl 19.00 - Smia Flerbrukshus, Dyrløkke
 • DFI Friidrett 6. mars kl 19.00 - Seiersten Ungdomsskole - kantina
 • DFI Sykkel: 7. mars kl 19.00 - Smia Flerbrukshus, Dyrløkke
 • DFI Gruppe 13: 8. mars kl 19.00 - DFI-kontoret møterom
 • DFI Turn: 8. mars kl 19.00 - Smia Flerbrukshus, Dyrløkke
 • DFI Badminton 14. mars kl 19.00 - DFI-kontoret møterom

Grasrotandelen

©2016 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products