DFI

Fadderordning

Fadderordning

Alle grupper har en "fadder" i Hovedstyret.

Her er fordelingen:

Alpin                            Jørn                                       beldring@getmail.no

Badminton                    Heidi                                      heidi.andresen@moss.kommune.no

Fotball                          Anders                                   anders.g.johansen@gmail.com

Friidrett                        Jørn                                        beldring@getmail.no

Friskis & svettis            Roger                                     rkeisera@online.no

Gruppe 13                    Cecilie                                    clp@bahr.no

Håndball                      Teresa                                     laitev@online.no

Innebandy                    Cecilie                                    clp@bahr.no

Orientering                   Heidi                                      heidi.andresen@moss.kommune.no

Ski                              Teresa                                    laitev@online.no

Sykkel                         Roger                                     rkeisera@online.no

Turn                            Roger                                     rkeisera@online.no

Drøbak-Frogn IL
Frognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post: 
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products