DFI

Årsberetning & Handlingsplan

Årsberetning & Handlingsplan

I vedlegget til høyre finner du DFIs årsberetning, regnskap, handlingsplan og budsjett for DFI Hovedstyret og alle gruppene.

God lesing!

Drøbak-Frogn IL
Frognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post: 
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products